VODIČ ZA PREDAVAČE

Još jednom zahvaljujemo na vašem sudjelovanju na ovogodišnjem PharmaCRO 2021!

Ljubazno vas molimo da koristite sljedeće smjernice.

Svaki predavač se treba registrirati na ovom LINK– u te upisati potrebne podatke.
Nakon što otvorite svoj profil, iste podatke koristite dalje kod prijave za praćenje programa, kao i za naknadni pregled sadržaja.


UPUTE ZA PRIPREMU AUTORSKIH PREZENTACIJA

  • prilikom pripreme prezentacije potrebno je obratiti pozornost na broj slajdova te da
    tijekom izlaganja nikako ne pređete minutažu vašeg predviđenog vremena
  • jezici za snimljeno usmeno predavanje i za prateću PowerPoint prezentaciju su hrvatski ili
    engleski
  • za prezentaciju koristite predložak prezentacije s logotipom Konferencije koji se nalazi niže
    dolje
  • svi videozapisi bit će komprimirani
 

Preporuke za izradu slajdova pratećih PowerPoint prezentacija:

za prezentaciju koristite format 16: 9; niže dolje nalazi se HFD template za izradu prezentacije
– izbjegavati pisanje velikim slovima
– izbjegavati pisanje crvenom bojom
– koristiti samo ključne riječi i fraze, ne treba prikazivati previše informacija istovremeno
– izbjegavati pune rečenice, dovoljni su međusobno povezani savjeti (4- 5 po slajdu), napisani u formi natuknica
– ukoliko je ima na dnu stranice navesti referencu (manji font)
– koristiti standardne fontove kao što su Times New Roman, Aria, Verdana
– koristiti font od 24-28, glavna natuknica je u 32, a naslov u fontu 44
– slike i animacije trebaju biti prilagođene tekstu i ne oduzimati pažnju
– maksimalno 1-2 slajda u minuti

Rok za slanje finalnih prezentacija koje će se koristiti kod snimanja Vašeg predavanja je 01.09.2021.

Ljubazno vas molimo da finalne prezentacije pošaljete na ana.zunic@penta-zagreb.hr .

Snimanje predavanja bit će organizirano od organizatora o čemu će autori biti pravodobno obaviješteni.

Autor može iznimno snimiti vlastito predavanje i poslati ga na e-mail adresu o kojoj će biti naknadno obaviješten od organizatora.

Postoje smjernice za snimanje koje se trebaju koristiti te Vas molimo da ne započinjete snimanje ukoliko Vam isto nije odobreno od strane Organizatora.

Predavanje uživo nije predviđeno.

VAŽNO: Autori- predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku trajanja modula ili drugog sadržajnog oblika Konferencije u kojem se održava predavanje/ izlaganje te sudjelovati u organiziranoj panel raspravi na kraju modula.


Ljubazno molimo da kod izrade prezentacije koristite predložak prezentacije s logotipom Konferencije: