četvrtak, 23. rujna 2021.

18:00 – 18:10 OTVARANJE PharmaCRO 2021
18:10 – 19:30 PLENARNA PREDAVANJA
18:10 – 18:40 Ivan Đikić, Medicinski fakultet Sveučilišta Goethe, Frankfurt; Max Planck Institut za biofiziku, Frankfurt, Njemačka: Izazovi znanosti i medicine u borbi protiv COVID-19
18:40 – 19:05 Mihael Furjan, PLIVA Hrvatska, Hrvatska udruga poslodavaca: Značaj i povjerenje u hrvatsku farmaceutsku industriju i globalni trendovi
19:05 – 19:30 Raimund Podroschko, Austrian Chamber of Pharmacists: “All about Austria”
19:30 – 20:00 Glazbeni intermezzo

petak, 24. rujna 2021.

09:00 – 11:30 Modul 1 FARMACEUTSKA REGULATIVA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA Moderator: Mateo Orešić
09:00 – 09:30 Robert Likić, KBC Zagreb: Razvoj novih antivirusnih lijekova i prenamjena postojećih za liječenje COVID-19
09:30 – 09:50 Dijana Derganc, HALMED: Izazovi ocjene kakvoće cjepiva protiv COVID-19 u okolnostima pandemije
09:50 – 10:10 Tihana Šlezak, HALMED: Cjepiva protiv COVID-19 i kako nas štite?
10:10 – 10:30 Nikica Mirošević Skvrce, HALMED: Praćenje sigurnosti cjepiva protiv COVID-19
10:30 – 11:00 Pavel Farkaš, Lucija Vuletić, Marina Herceg , PLIVA: Klinički razvoj generičkih lijekova: dizajn studija i principi bioekvivalencije
11:00 – 11:30 Panel rasprava
11:30 – 11:45 Stručno promotivna predavanja
Marina Marušić Fojs, Ljekarna Marušić Zagreb: Imuno TF® − Izrada magistralnih pripravaka s imunomodulirajućim djelovanjem
Sponzor: Fagron Hrvatska d.o.o.
11:45 – 12:00 Promotivne poruke
12:00 – 14:30 Modul 2 BOLNIČKA LJEKARNIČKA PRAKSA Moderator: Anita Šimić
12:00 – 12:20 András Süle, The European Association of Hospital Pharmacists (EAHP):
Hospital pharmacy: Challenges in the 21st century
12:20 – 12:40 Darija Kuruc Poje, OB Koprivnica: : Izazovi i mogućnosti bolničkog tima za upravljanje antimikrobnom terapijom
12:40 – 13:00 Ivana Marinović, KB Dubrava: Iskustva iz prakse kliničkih farmaceuta
13:00 – 13:20 Marko Skelin, OB Šibenik: Primjena bioloških i biosličnih lijekova u praksi
13:20 – 13:40 Mirjana Ptičar Canjuga, OB Varaždin, Aurora Antolović Amidžić, KBC Osijek, Anita Šimić, KBC Zagreb: Središnja priprema antineoplastičnih lijekova u Hrvatskoj
13:40 – 14:00 Mateja Ljubičić, KBC Zagreb, Gabrijela Kos, KB Sveti Duh Zagreb, Alen Friščić, OB Bračak-Zabok, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Zakonske i stručne norme i zahtjevi za aseptičku izradu sterilnih lijekova u ljekarničkim uvjetima
14:00 – 14:30 Panel rasprava
14:30 – 15:00 LJEKARNIŠTVO U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ – jučer, danas, sutra
15:00 – 16:00 Promotivne poruke
09:00 – 17:00 Virtualna izložba i virtualna poster sekcija

subota, 25. rujna 2021.

09:00 – 11:30 Modul 3 LJEKARNIČKA PRAKSA U JAVNIM LJEKARNAMA Moderatorice: Martina Šepetavc, Katarina Fehir Šola
09:00 – 09:20 Martina Šepetavc, ZU Farmacia: Svjetski dan farmaceuta i Smjernice FIP-a za javno ljekarništvo 2020.−2025.
09:20 – 09:40 Katarina Fehir Šola, Europsko udruženje ljekarnika zaposlenika (EPhEU): Aktivnosti u javnom ljekarništvu zemalja članica EPhEU
09:40 – 10:00 Matej Sakoman, Resisto: Povjerenje – temelj zdravih odnosa, zdravog poslovanja i zdravog tima
10:00 – 10:20 Mark Koziol, The Pharmacists' Defence Association (PDA): Is it possible to improve pharmaceutical care? - UK experience
10:20 – 10:40 Tanja Vručina Klarić, ZU Ljekarna Salus, Lovre Zekan, ZU Ljekarna Splitsko- dalmatinske županije, Darko Takač, Gradska ljekarna Zagreb: Kako unaprijediti sigurnost i kvalitetu magistralnih i galenskih pripravaka izrađenih u javnoj ljekarni?
10:40 – 11:00 Stribor Marković, Plantagea: Dodaci prehrani – vjeruju li pacijenti ljekarniku?
11:00 – 11:30 Panel rasprava
11:30 – 12:00 Stručno-promotivna predavanja
11:30 – 11:45 Dubravka Vitali Čepo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu: Vitamini, minerali i COVID-19 – što smo naučili u 600 dana pandemije?
Sponzor: PLIVA Hrvatska d.o.o.
11:45 – 12:00 Claudia Weinberger, Institut Allergosan: Kriteriji kvalitete i medicinska relevantnost probiotika
Sponzor: AllergoSan d.o.o.
12:00 – 13:00 PROGRAM HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE Moderator: Darko Takač
12:00 – 12:30 Ivana Šolić, Hrvatska ljekarnička komora: Sinergija kognitivnih sposobnosti, stečenih kompetencija i reguliranih ovlasti u ljekarničkoj djelatnosti
12:30 – 13:00 Ana Soldo, Ivana Šolić, Hrvatska ljekarnička komora: Novi Zakon o ljekarništvu − svrha i važnost regulacije na području ljekarničke djelatnosti
13:00 – 14:00 NOVI SADRŽAJI U PROGRAMIMA STUDIJA FARMACIJE Moderator: Darko Takač
13:00 – 13:30 Ivana Perković, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu: Iskoraci u obrazovanju studenata farmacije u Republici Hrvatskoj
13:30 – 14:00 Darko Modun, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu: Novosti sa Studija Farmacije u Splitu
14:00 – 14:30 Panel rasprava
14:30 – 15:00 PROGRAM SEKCIJE FARMACEUTA JUNIORA HFD-a I UDRUŽENJA STUDENATA FARMACIJE MEDICINSKE BIOKEMIJE HRVATSKE(CPSA)
14:30 – 14:50 Josipa Bukić, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu: Mobilne aplikacije u zdravstvu – pomoć ljekarnicima i pacijentima
14:50 – 15:00 Eleonora De Lai, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu: CPSA i njezini projekti
09:00 – 15:00 Virtualna izložba i virtualna poster sekcija
15:00 – 15:15 Proglašavanje najboljih posterskih radova
15:15 – 15:30 Zaključci i zatvaranje PharmaCRO 2021
Konferencija će biti vrednovana prema Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije HLJK. Pristup sadržajima Konferencije biti će omogućen do 10. listopada 2021.

Napomena:

Predlažemo korištenje preglednika Google Chrome ili Microsoft Edge

Preglednik Internet explorer nije u mogućnosti učitati sve podatke, jer se preglednik više ne ažurira/koristi