AutorNaslovLinkKontaktiraj autora postera
Ingrid KummerKarakteristike osoba starije životne dobi koje posjećuju javne ljekarne: rezultati EuroAgeism H2020 projektaPregledKontakt
Dora ŠtefanacSTAVOVI I ZNANJA O COVID-19 U ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
PregledKontakt
Kristina PavićSvjetski dan AIDS-a na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
PregledKontakt
Josipa BukićStav hrvatskih studenata farmacije o cijepljenju protiv COVID-19
PregledKontakt
Barbara KovačićPreliminarni rezultati prospektivnog praćenja sigurnosti primjene cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj
PregledKontakt
Antonela ŠimunovićKVALITETA PRIJAVA ŠTETNIH DOGAĐAJA LJEKARNIKA OD 2012 DO 2021 GODINE
PregledKontakt
Božena MarkovićULOGA HALMEDA U DRUGOREDNOJ IDENTIFIKACIJI ZA POTREBE EUROPSKE FARMAKOPEJE
PregledKontakt
Elizabeta OzretićANALIZA PRIJAVA NEISPRAVNOSTI U KAKVOĆI SERIJA LIJEKOVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU
PregledKontakt
Klara PavićULOGA LJEKARNIKA U SAVJETOVANJU I SPRJEČAVANJU HPV INFEKCIJA
PregledKontakt
Borna PavićUloga ljekarnika u liječenju migrene
PregledKontakt
Ana Šešelja PerišinStavovi studenata farmacije, medicine i dentalne medicine o farmakogenomici u svakodnevnoj kliničkoj praksi
PregledKontakt
Mirna Momčilović2020 - GODINA NOVIH IZAZOVA ZA HRVATSKE BOLNIČKE LJEKARNIKE - POTRES(I) U JEKU COVID-19 PANDEMIJE
PregledKontakt
Matej SakomanPovjerenje – temelj zdravih odnosa, zdravog poslovanja i zdravog tima
PregledKontakt
Ljerka Jurić KaroliSPORTSKA PREHRANA – BUDUĆA KOMPETENCIJA MAGISTARA FARMACIJE
PregledKontakt
Slaviša BelićIZRADA SPECIFIČNIH OFTALMOLOŠKIH MAGISTRALNIH I GALENSKIH LIJEKOVA ASEPTIČKIM POSTUPKOM U LJEKARNI
PregledKontakt
Hrvoje PrlićPRLIĆ KUĆNA PARENTERALNA PREHRANA-PRIMJERI IZ PRAKSE PregledKontakt
Jure MorovićSPECIFIČNOSTI PROIZVODNJE, ČUVANJA I DISTRIBUCIJE VODE FARMAKOPEJSKE KAKVOĆE U LJEKARNAMAPregledKontakt