SAŽETCI, E- POSTERI

Upute za predaju sažetaka za Godišnju konferenciju farmaceuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem- PharmaCRO 2021.
Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava. Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema uputama u nastavku.
Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti recenzirani i odobreni prije pripreme za tisak.
Svi odobreni sažetci predavanja i posteri bit će objavljeni u Knjizi sažetaka te moraju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku uz popis korištene literature.

Odgovornost za stručnu i jezičnu primjerenost svih sažetka preuzimaju autori.

Dio programa vezan uz usmena izlaganja je zaključen.

Pozivamo kolegice i kolege da sudjeluju na Konferenciji putem e-postera, za što je potrebno do naznačenog datuma poslati sažetak posterskog izlaganja. E-posteri bit će dostupni za pregledavanje cijelo vrijeme trajanja Konferencije te do 10. listopada 2021., pa će ih sudionici moći pogledati prema vlastitom interesu.

Organizator će nagraditi autore najboljih postera.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Rokovi:

Rok za predaju sažetaka stručnih predavanja, sponzoriranih predavanja i sažetaka e-postera20. kolovoza 2021.
Rok za predaju e-postera15. rujna 2021.
Rok za predaju oglasa za digitalnu knjigu sažetaka31. kolovoza 2021.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka e-postera5. rujna 2021.
Rok za plaćanje kotizacije15.  rujna 2021.

Spremanje e- postera u .jpg / .png formatu:

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.


Spremanje e- postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
  • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
  • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak: e-poster_template
Upute za upload sažetaka