OSNOVNE INFORMACIJE

Konferencija je planirana u virtualnom obliku.

Svi sudionici će nakon Konferencije dobiti mogućnost naknadnog pregleda svih plenarnih predavanja te satelita ovisno o odobrenjima sponzora.
Naknadni pregled sadržaja biti će omogućen do 10. listopada 2021.


OTKAZIVANJE 

– do 01.08.2021. – bez naknade

– od 02.08.2021. – 350 kn po osobi

– od 01.09.2021. – 500 kn po osobi

– od 15.09.2021. – zadržava se cjelokupni iznos uplate 

* trošak otkazivanja se odnosi na sve usluge koje se otkazuju, po osobi.

** Studenti su isključeni iz plaćanja naknada za otkazivanje

 

IZMJENE USLUGA, IMENA I FAKTURA

Izmjena imena u prijavi za kongres te izmjena usluga moguća je bez naplate do 01.09.2021.

Nakon 01.09.2021. svaka izmjena imena i usluga se naplaćuje 75,00 HRK po promjeni.

Izmjene vezane za fakture su moguće uz nadoplatu od 75,00 HRK po promjeni stoga Vas molimo za Vašu punu pažnju i preciznost prilikom unosa podataka.


PLAĆANJE

Mogući način plaćanja je bankovna doznaka.

Za uplate putem banke: broj predračuna pod „poziv na broj“.

Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.


KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Podaci prikupljeni putem prijave za sudjelovanje na Godišnjoj konferenciji farmaceuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (PharmaCRO 2021), od 23. do 25. rujna 2021.  (dalje: PharmaCRO) mogu se smatrati osobnim podacima te podlijegati zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/2018).

Osobni podaci zaprimljeni u prijavi na PharmaCRO (dalje: Prijavnica)  pohranjuju se na siguran način u bazi društva PENTA d.o.o., Zagreb, Isidora Kršnjavoga 25, OIB: 31375495391 (dalje: Penta). Prijavom svaki sudionik potvrđuje da se njegovi podaci smiju koristiti u svrhe organizacije Konferencije. U slučaju da sudionik u Prijavnici ne unesene zatražene osobne podatke, neće biti u mogućnosti izvršiti prijavu niti sudjelovati na PharmaCRO -u.

Penta osobne podatke navedene u Prijavnici prikuplja, obrađuje i pohranjuje u ime Hrvatskog farmaceutskog društva, Zagreb, Masarykova 2, kao zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka. Navedeni podaci će se prikupljati i obrađivati isključivo i samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi Vaše prijave i sudjelovanja na PharmaCRO -u te slanja računa za kotizaciju.

Nadalje, prijavom potvrđujete da ste upoznati s pravom da u svakom trenutku od Zajedničkih voditelja obrade, odnosno od svakog od njih možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost Vaših podataka.

Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zajednički voditelji obrade i Penta kao izvršitelj obrade štite Vašu privatnost i čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s Prijavnicom. Zajednički voditelji obrade neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u Prijavnici. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke prosljeđuje Ovlaštenim primateljima isključivo u svrhu ostvarivanja prava i obveza koja proizlaze iz Vašeg sudjelovanja na PharmaCRO -u. Lista Ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivat na zaštićenoj stranici penta-pco.com. Penta kao izvršitelj obrade Vaše osobne podatke pohranjuje, odnosno briše ili vraća Zajedničkim voditeljima obrade, u skladu s nalogom pojedinog voditelja obrade.


OSTALE INFORMACIJE

Konferencijski organizator će pratiti aktivnosti sudionika putem pristupnih podataka, u svrhu analize podataka o broju sudionika na određenim predavanjima. Ljubazno molimo, kontaktirajte organizatora u slučaju dodatnih pojašnjenja.